Woningbeheer

Het verhuren van uw woning brengt u een zeker rendement per jaar die u natuurlijk vrij voor iets anders kan gebruiken. Een extra maandelijks inkomen naast uw huidige inkomen is natuurlijk mooi meegenomen. 

Nu is natuurlijk het zoeken naar een huurder en het maandelijks onderhouden van de woning en het contact naar de huurder wel werk waar tijd in gaat zitten.

VDH Makelaars kan u hierbij helpen.
VDH Makelaars houdt zich graag bezig met uw woning, het is immers ons vak.

Onze werkzaamheden

De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:

  • Het maandelijks factureren van de huursom aan de huurder.
  • Het innen van de huursom en het doorstorten naar het door u aangegeven rekeningnummer.
  • Bij problemen van het innen van de huursom adequaat reageren en contact zoeken met de huurder, om de oorzaak van het niet betalen te achterhalen. Bij het bewust niet betalen zullen wij in overleg met u er alles aan doen om de huursom alsnog geïnd te krijgen.
  • Al het denkbare onderhoud aan uw woning waar u als verhuurder verplicht bent om dit te verzorgen kunnen wij voor u regelen. Wij hebben goede relaties en scherpe prijsafspraken met diverse bedrijven zoals; aannemers, schildersbedrijven, glaszetters en cv installateurs. Uiteraard worden alle werkzaamheden van tevoren met u overlegt, u bepaalt uiteindelijk of deze werkzaamheden worden verricht.
  • U ontvangt maandelijks van ons een afrekening waar de ontvangen huursom op vermeld staat met de eventueel gemaakte kosten voor uw woning.
  • Wij zullen alle eventuele opmerkingen en vragen van de huurder op een correcte wijze afhandelen, zonder dat u daarvoor onnodig wordt lastiggevallen.
  • Als wij signalen van de huurder ontvangen dat zij de huurovereenkomst willen beëindigen, kunnen wij op tijd op zoek gaan naar een nieuwe huurder, zodat de woning niet leeg komt te staan.
  • Wordt uw woning tijdelijk verhuurd op basis van de leegstandswet, dan kunnen wij bij het aflopen van de periode, van de afgegeven vergunning van de gemeente, een nieuwe vergunning aanvragen.

Kortom het complete beheer van uw woning kunt u aan ons overlaten. Voor een vast bedrag per maand kunnen wij dit voor u verzorgen.

Neem contact op